Aktualności

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów

W najbliższy wtorek, 25 lipca, czcimy św. Krzysztofa, ...

Imieniny ks. Krzysztofa

We wtorek 25 lipca przypadają Imieniny ...

Modlitwa człowieka mobilnego...

 

 

 kliknij powyżej

 

Jak co roku przed wakacjami ...

Boże Ciało w obiektywie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z procesji Bożego ...

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Wielkość tekstu

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

Bractwo Krzyża Świętego

 

 

CZYM JEST?

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Duchowni, osoby życia konsekrowanego i katolicy świeccy, zrzeszeni we wspólnotach na terenie poszczególnych parafii i podejmujący - głównie jako owoc tzw. "Misji u stóp Krzyża" - charyzmat określony w niniejszym statucie noszą nazwę: "Bractwo Krzyża Świętego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej", zwane dalej "Bractwem".
 2. Siedzibą Bractwa jest parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie, gdzie rozpoczęło się duchowe dzieło "Misje u stóp Krzyża". Sekretariat Bractwa mieści się w Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, przeżywająca w latach 2010-2023 dzieło szczególnej duchowej odnowy wiary pod nazwą "Misje u stóp Krzyża".
 3. Terenem działania Bractwa jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

II. Cele Bractwa Krzyża Świętego

 1. Pogłębianie i umacnianie wiary katolickiej w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
 2. Upowszechnianie czci Krzyża Świętego - jako znaku zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 3. Osobista i wspólnotowa modlitwa, połączona z rozważaniem męki Jezusa Chrystusa.
 4. Krzewienie duchowości pasyjnej i organizowanie nabożeństw pasyjnych.
 5. Czyny miłosierdzia względem potrzebujących pomocy.
 6. Obrona Krzyża w miejscach publicznych.
 7. Odkrywania, przeżywanie i upowszechnianie duchowego dziedzictwa Zachodniego Pomorza, którego szczególnym symbolem jest prastary Krzyż z Katedry w Kamieniu Pomorskim sięgający tradycją czasów św. Ottona.

III. Metody Bractwa Krzyża Świętego

Bractwo realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. Życie w stanie łaski uświęcającej i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, między innymi poprzez częste uczestnictwo w Eucharystii (także w dni powszednie) i comiesięczną spowiedź - w miarę możliwości - pod stałym kierownictwem duchowym.
 2. Angażowanie się w liturgiczną służbę ołtarza, m.in.: poprzez czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych oraz - w miarę możliwości - animowanie śpiewu.
 3. Pogłębianie wiedzy o Krzyżu Jezusa Chrystusa w aspekcie historycznym, teologicznym i duchowym, m.in.: poprzez studium Pisma Świętego i medytację biblijną oraz poznawanie nauczania Kościoła i tekstów świętych na ten temat.
 4. Oddawanie czci Relikwiom Krzyża Świętego zarówno z intencją własnego uświęcenia, jak też z intencją przebłagania za grzechy innych ludzi, a szczególnie za te grzechy, których skutki trwają do dzisiaj na naszej ziemi.
 5. Opieka nad krzyżami misyjnymi, procesyjnymi i adoracyjnymi w świątyniach oraz stacjami Drogi Krzyżowej w kościołach przy świątyniach. Troska o krzyże misyjne na placach kościelnych, a także cmentarzach (również historycznych) oraz przy drogach na terenie parafii.
 6. Wspólnotowe lub indywidualne okresowe nawiedzanie prastarego Krzyża z Katedry w Kamieniu Pomorskim - symbolu wiary całego Zachodniego Pomorza, obecnie zabezpieczonego w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
 7. Pogłębione przeżywanie piątku jako chrześcijańskiego dnia pokutnego i wierne praktykowanie w tym dniu postu i pogłębionej modlitwy według intencji wskazanej przez Księdza Proboszcza.
 8. W każdy piątek osobiste praktykowanie wybranego nabożeństwa pasyjnego, np. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale lub tajemnice bolesne Różańca.
 9. W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca udział w spotkaniu formacyjnym wszystkich członków Bractwa zrzeszonych w parafii, którego program tworzą, m.in.: katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta oraz wymiana doświadczeń.
 10. W Wielki Piątek udział w uroczystym wniesieniu Krzyża i ewentualna pomoc wiernym w Jego uczczeniu przez ucałowanie.
 11. Coroczne pielgrzymowanie do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Kamieniu Pomorskim.
 12. Podejmowanie działań, również zorganizowanych w celu obrony Krzyża w miejscach publicznych.
 13. Troska o chorych i prześladowanych z powodu wiary.

Osoby, które pragną przyłączyć się do Bractwa Krzyża Świętego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prosimy o wypełnienie i przekazanie deklaracji członkowskiej do Księdza Proboszcza w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

 

Opiekun duchowy wspólnoty Ks. dr Zbigniew Wyka

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85

 
czynne w dni powszednie od godz. 17:00