Aktualności

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów

W najbliższy wtorek, 25 lipca, czcimy św. Krzysztofa, ...

Imieniny ks. Krzysztofa

We wtorek 25 lipca przypadają Imieniny ...

Modlitwa człowieka mobilnego...

 

 

 kliknij powyżej

 

Jak co roku przed wakacjami ...

Boże Ciało w obiektywie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z procesji Bożego ...

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Wielkość tekstu

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

Koło przyjaciół Radia Maryja


Koło Przyjaciół Radia Maryja prowadzi działalność:

  • informacyjną,
  • kolportaż prasy katolickiej i książek o tematyce religijnej,
  • wyświetlanie filmów religijnych,
  • przyjmowanie darów serca na działalność i rozwój Radia Maryja,
  • pielgrzymki do Miejsc Świętych.
  •  

Radio Maryja jest głosem katolickim obejmującym ewangelizacją cały świat. Radio Maryja utrzymuje się tylko z ofiar. Po każdej Mszy świętej niedzielnej jest czynne stoisko Koła Przyjaciół Radia Maryja. Członkowie Koła uczestniczą w Mszach świętych w intencji Radia Maryja, jego założyciela oraz ofiarodawców.

Radio Maryja szkołą dojrzałej polityki
(ND 10-11.07.2010 r.)

 

Z ks. abp. Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, metropolitą przemyskim, rozmawia Małgorzata Bochenek. 
Ekscelencjo, wciąż mamy do czynienia z próbami uderzania w autorytet Kościoła m.in. poprzez mówienie o rzekomym jego podziale. Dlaczego pewnym środowiskom tak bardzo zależy na szkalowaniu dobrego imienia Kościoła?

- Niektórzy ludzie, mówiąc o Kościele, mają na myśli jedynie jego wymiar zewnętrzny. Zapominając o jego aspekcie wewnętrznym, duchowym, pomijają kwestię spojrzenia na Kościół w świetle wiary. Kluczem do osłabienia, a potem do wyeliminowania Kościoła z życia publicznego jest próba podzielenia go albo wmówienia, że Kościół jest podzielony. Takie wrażenie uzyskuje się poprzez ciągłe wskazywanie rzeczy drugorzędnych, słusznie ocenianych przez biskupów z różnych punktów widzenia, i poprzez przenoszenie tych ocen na wmawianie, jakoby Kościół w istotnych sprawach nie miał jednoznacznego stanowiska. A w podtekście jest sugestia, że to oni wiedzą najlepiej, jak ocenić daną sytuację i kogo by, przy okazji, należało wyeliminować. Drugie pytanie brzmi: na czym zależy autorom wypowiedzi uderzających w Kościół? Oczywiście nie każda krytyczna uwaga jest zła. Niekiedy jest wyrazem słusznej troski i wtedy trzeba iść za jej wskazaniami. Ale podstawowym pytaniem jest to, czy krytykującemu chodzi o promocję samego siebie, swego "dobra" czy też dobra Kościoła. A zatem pytanie o intencje: czy formułując zarzuty, czynią to z miłości i troski o Kościół? Czy może wytykaniem błędów ludzi Kościoła chcą usprawiedliwiać własne niedoskonałości? Jeśli chcemy, aby każdy członek Kościoła - biskup, ksiądz, zakonnik, świecki - był rzeczywiście doskonały, to najpierw pytajmy o swoją doskonałość i o doskonałość naszego środowiska. A skoro zauważamy pewne niedoskonałości w życiu innych, to droga, którą wskazuje Ewangelia, jest klarowana: napomnij brata w cztery oczy. Ktoś, kto lubi błyszczeć w gazetach i w telewizji, ten wychodzi na zewnątrz, rozgłasza własne idee, szuka poklasku dla samego siebie (jaki to ja jestem mądry i cnotliwy), stosuje metodę co najmniej nieeklezjalną. Każda nasza wypowiedź jest świadectwem o nas. Każdy człowiek prezentując jakiś pogląd, mówi więcej o sobie samym niż o temacie, który podejmuje.

 

W pewnych kręgach dość modne stało się znowu ingerowanie w treść kazań. Wskazuje się, że Ojczyzna, społeczeństwo to tematy, które katolików nie powinny obchodzić...

- Ludzie wierzący mają prawo domagać się poprawnego, solidnego kazania, na co biskupi zwracają uwagę swoim księżom. Przypominają, że homilia powinna być świadectwem wiary, trzeba, by była przygotowana i wygłoszona zgodnie z nauką Kościoła i zasadami sztuki homiletycznej. Nie ma cenzury, jeśli wierni domagają się godnego kazania; jednak niedobrze się dzieje, gdy ktoś zapomina o katolickiej nauce społecznej Kościoła, która zobowiązuje do zabierania głosu w ważnych sprawach społecznych lub politycznych (ocena moralności publicznej to nasz obowiązek!). Wkraczanie administracyjne przedstawicieli państwa w nauczanie Kościoła jest przekroczeniem ich kompetencji. Obowiązkiem księdza jest i pozostanie dawanie świadectwa swojego niepokoju o szacunek dla najwyższych wartości, w tym także oczywiście troski o dobro Ojczyzny.

 

Troską o wierność chrześcijańskim wartościom odznacza się Radio Maryja. Z tej katolickiej rozgłośni każdego dnia do polskich domów płyną słowa Ewangelii, katechezy, modlitwy. Przekazywane są też wiadomości publicystyczne i bieżące informacje. Jak ważną rolę w polskim Kościele odgrywa Radio Maryja?

- Radio Maryja pogłębia wiarę, uczy modlitwy i do niej mobilizuje, budzi społeczną odpowiedzialność, wyprowadza ludzi z bezczynności, z apatii. I dlatego pełni ważną funkcję religijną i społeczną. Już samo istnienie Radia Maryja, Telewizji Trwam, "Naszego Dziennika", Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pokazuje, że w Polsce, w której jeszcze tak wiele pozostaje do zrobienia, można zrobić coś więcej i trzeba działać. Radio Maryja winno nieustannie czynić swoje przesłanie jeszcze bardziej ewangelicznym, jeszcze bardziej teologicznym, ale to jest zadanie także dla każdego z nas i powinniśmy to wyzwanie podejmować każdego dnia. Radio Maryja ma tylko jedną wielką "wadę", z której na pewno nigdy się nie poprawi: nie jest "Tygodnikiem Powszechnym".

 

 

 

 

 

Animatorem w naszej parafii jest
dr. Anna Marjasiewicz 606273574

 

Opiekun duchowy
o. Jan Paweł - Maciej Bagdziński ofm

 

 

Podajemy właściwe numery kont:

 

Tytuł przelewu:
DAR NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA W CENTRUM POLONIA IN TERTIO MILLENNIO
Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu Oddział w Toruniu , 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35 nr konta:
65 1320 1120 2585 4660 2000 0002

 

Tytuł przelewu:
NA POTRZEBY FUNDACJI LUX VERITATIS
Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35
nr konta: 65 1320 1120 2585 4660 2000 0002

 

Tytuł przelewu:
DAR DLA RADIA MARYJA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO Radio Maryja
87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 80
nr konta: 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003

 

Tytuł przelewu:
DAR DLA RADIA MARYJA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO Radio Maryja
87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 80
nr konta: 69 1020 5011 0000 9602 0012 9130

 

Tytuł przelewu: 
DAR DLA TELEWIZJI TRWAM
Fundacja Lux Veritatis
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35
nr konta: 92 1320 1120 2585 4660 2000 0001

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85

 
czynne w dni powszednie od godz. 17:00