Dezynfekcja dłoni i woda święcona z dozownika

Zachęcamy do korzystania z rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sanitarne wiernych:

  • na zewnątrz kościoła przed wejściem jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk

  • wewnątrz kościoła przy głównym wejściu jest umieszczony bezdotykowy pojemnik z wodą święconą

 Przypominamy także o obowiązujących zasadach sanitarnych - bezpieczny dystans społeczny i zakrywania ust oraz nosa.