Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

Historia wsi Mierzyn

CHARAKTERYSTYKA WSI MIERZYN
Mierzyn to zachodniopomorska wieś licząca ok. 5000 mieszkańców. Jej współrzędne geograficzne to N 53° 26', E 14° 27'. Wieś należy do gminy Dobra Szczecińska w powiecie polickim. Graniczy ze szczecińskim osiedlem Gumieńce oraz Puszczą Wkrzańską (http.1, http.5, Kosacki i Kucharski 2001). Przebiega przez nią droga krajowa nr 10 łącząca Szczecin z przejściem granicznym w Lubieszynie (http.2). Na obrzeżach wsi występuje nowoczesna zabudowa handlowo-usługowa związana z przygranicznym ruchem turystycznym. Mierzyn leży na Nizinie Szczecińskiej, na tak zwanej Równinie Gumienieckiej. Teren ten to równa wysoczyzna morenowa znajdująca się na poziomie 25 m względem poziomu morza. Obszar jest bezleśny. Naturalnym dla tego terenu zbiorowiskiem fitosocjologicznym jest Melico- Fagetum. Przeważają gleby brunatne na glinie zwałowej. Są to gleby przydatne dla rolnictwa jednak obecnie uprawa nie jest tu popularną formą zagospodarowania gruntu. Z powodu lokalizacji wieś zaliczana jest do strefy podmiejskiej miasta Szczecin. Klimat okolic wsi Mierzyn cechuje średnia temperatura roczna w granicach 8-8,4 °C. Wilgotność powietrza wynosi ponad 80%. Średnie opady roczne w okolicach Szczecina oscylują w granicach 560- 575 mm na m2. Najczęstszy kierunek wiania wiatru to zachód. Na terenie obserwuje się duże wahania ciśnienia.

 HISTORIA WSI MIERZYN
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z XI i XII wieku. Są to pozostałości po Słowianach umiejscowione na terenie cmentarza. Wieś powstała ok. 1120 roku. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa na Pomorzu stała się lennem biskupa kamieńskiego. Była wsią kolonizacyjną. Jej mieszkańcami byli głównie Sasi i Frankowie . Pierwsze pisemne wzmianki o Mierzynie pochodzą z 1261 roku w związku z wejściem wsi do Rady Książęcej Barnima I. Według niektórych źródeł dane o wsi pochodzą z 1233 roku. Od tego czasu Mierzyn był pod władaniem panów na Mierzynie, których wymienia się jako członków należących do rady księcia Barnima I od roku 1261. Nazwa Mierzyn wzięła swój początek od nazwiska wasala Księcia Barnima, Ulryka von Moringen, który dostał tę ziemię w lennie od księcia. W 1312 roku Moringerowie utracili wieś na rzecz szczecińskiego rajcy. Ziemia wkrótce została sprzedana rodzinie rycerskiej, następnie mieszczanom. W 1397 roku przeszła w ręce zakonu kartuzów. Po reformacji Mierzyn wrócił do ziem. W trakcie wojny 30-letniej cała osada została spalona, a ludność wymarła w wyniku zarazy. Przez kolejne lata teren wsi był miejscem wielu bitew rozgrywanych w ramach wojen ze Szwedami i późniejszych kampanii napoleońskich. 29 X 1806 roku w domu pastora w Mierzynie został podpisany akt kapitulacji Szczecina kończący zmagania cesarza Napoleona z garnizonem pruskim stacjonującym w Szczecinie. Do 1919 roku wieś należała do Królestwa Prus i od tego roku do końca drugiej wojny światowej znajdowała się w granicach powiatu Randow należącego do Rzeszy Niemieckiej. W czasie wojny Niemcy zorganizowali tu dwa obozy pracy dla Polaków. Niemiecka nazwa wsi to Möringen zaś według innych źródeł Möhringe . Po drugiej wojnie światowej nazwę zmieniono na Mierzęcino, a z czasem na Mierzyn. Pozostałości historyczne to kościół gotycki z końca XIII wieku z drewnianą wieżą z XVIII wieku, wiatrak- koźlak z 1830 roku , głaz narzutowy z pamiątkową tablicą z inskrypcją "Byliśmy- jesteśmy- będziemy" oraz nieliczne domostwa z czerwonej cegły czasem z przedprożami, domy ryglowe i wąskofrontowe. Do dziś zachował się układ wsi należący do jednego z typów historyczno-genetycznych. Współczesny układ Mierzyna określa się jako ulicówkę z widocznym pierwotnym układem owalnicy. Owalnica jest widoczna dzięki zachowanemu ciągowi komunikacyjnemu wokół centralnej budowli wsi, czyli kościoła .

HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIERZYNIE
Jednym z zabytków Mierzyna jest kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Położony jest on w zachodniej części wsi i zajmuje wraz z przyległym terenem powierzchnię około 4000 m2. Budowla jest orientowana oraz otoczona starym kamiennym murem od strony północnej i południowej. Świątynia powstała pod koniec XIII wieku na planie prostokąta . Zbudowana była z kwadr granitowych układanych bardzo regularnie i łączonych przy użyciu zaprawy wapiennej. W XVIII dobudowano do niej drewnianą wieżę od strony zachodniej. Według innych źródeł w tym miejscu wieża istniała wcześniej. Świadczyć ma o tym fakt iż pierwsza jej kondygnacja jest wykonana z takiego samego materiału jak pozostała część budowli zaś druga kondygnacja jest w całości drewniana. Oryginalna wieża spłonęła w pożarze kościoła w 1637 roku. Na jej zgliszczach wzniesiono nową w 1644 roku. W tym czasie przebudowano także część kościoła zmieniając położenie otworów okiennych w ścianach północnej i południowej. Cała wieża ma wysokość 48 m. Jej mury są nieznacznie wyższe od ścian nawy. Wnętrze nawy ma wymiary 15,20 m x 9,90 m. W ścianie wschodniej budowli znajdują się trzy okna w stylu gotyckim. Zaobserwować można także blendę w kształcie krzyża gotyckiego. Pod jego ramionami znajdują się po dwie blendy ostrołukowe. Według nielicznych źródeł na wschodniej ścianie znajdują się również dwa okna w stylu romańskim. Wnętrze ma charakter budowli salowej bez chóru. Świątynię zdobi barokowy ołtarz z pierwszej połowy XVIII wieku, dwa świeczniki wykonane z brązu w XVII wieku i brązowy krucyfiks datowany na przełom wieku XIX i XX. Dopełnieniem jest dzwon z XVII wieku znajdujący się na wieży. Od połowy XVI wieku była to świątynia ewangelicka. Po roku 1945 została świątynią wyznawców obrządku rzymsko-katolickiego. Poświęcona została 1 V 1947 roku. Według innych danych kościół poświęcono 2 II 1947 roku.

Jest to fragment pracy magisterskiej Agnieszki Olik.

 

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85
parafiamierzyn@wp.pl

 czynne w dni powszednie od godz. 17:00