Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

Bractwo Krzyża Świętego

 

 

CZYM JEST?

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Duchowni, osoby życia konsekrowanego i katolicy świeccy, zrzeszeni we wspólnotach na terenie poszczególnych parafii i podejmujący - głównie jako owoc tzw. "Misji u stóp Krzyża" - charyzmat określony w niniejszym statucie noszą nazwę: "Bractwo Krzyża Świętego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej", zwane dalej "Bractwem".
 2. Siedzibą Bractwa jest parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie, gdzie rozpoczęło się duchowe dzieło "Misje u stóp Krzyża". Sekretariat Bractwa mieści się w Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, przeżywająca w latach 2010-2023 dzieło szczególnej duchowej odnowy wiary pod nazwą "Misje u stóp Krzyża".
 3. Terenem działania Bractwa jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

II. Cele Bractwa Krzyża Świętego

 1. Pogłębianie i umacnianie wiary katolickiej w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
 2. Upowszechnianie czci Krzyża Świętego - jako znaku zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 3. Osobista i wspólnotowa modlitwa, połączona z rozważaniem męki Jezusa Chrystusa.
 4. Krzewienie duchowości pasyjnej i organizowanie nabożeństw pasyjnych.
 5. Czyny miłosierdzia względem potrzebujących pomocy.
 6. Obrona Krzyża w miejscach publicznych.
 7. Odkrywania, przeżywanie i upowszechnianie duchowego dziedzictwa Zachodniego Pomorza, którego szczególnym symbolem jest prastary Krzyż z Katedry w Kamieniu Pomorskim sięgający tradycją czasów św. Ottona.

III. Metody Bractwa Krzyża Świętego

Bractwo realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. Życie w stanie łaski uświęcającej i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, między innymi poprzez częste uczestnictwo w Eucharystii (także w dni powszednie) i comiesięczną spowiedź - w miarę możliwości - pod stałym kierownictwem duchowym.
 2. Angażowanie się w liturgiczną służbę ołtarza, m.in.: poprzez czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych oraz - w miarę możliwości - animowanie śpiewu.
 3. Pogłębianie wiedzy o Krzyżu Jezusa Chrystusa w aspekcie historycznym, teologicznym i duchowym, m.in.: poprzez studium Pisma Świętego i medytację biblijną oraz poznawanie nauczania Kościoła i tekstów świętych na ten temat.
 4. Oddawanie czci Relikwiom Krzyża Świętego zarówno z intencją własnego uświęcenia, jak też z intencją przebłagania za grzechy innych ludzi, a szczególnie za te grzechy, których skutki trwają do dzisiaj na naszej ziemi.
 5. Opieka nad krzyżami misyjnymi, procesyjnymi i adoracyjnymi w świątyniach oraz stacjami Drogi Krzyżowej w kościołach przy świątyniach. Troska o krzyże misyjne na placach kościelnych, a także cmentarzach (również historycznych) oraz przy drogach na terenie parafii.
 6. Wspólnotowe lub indywidualne okresowe nawiedzanie prastarego Krzyża z Katedry w Kamieniu Pomorskim - symbolu wiary całego Zachodniego Pomorza, obecnie zabezpieczonego w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
 7. Pogłębione przeżywanie piątku jako chrześcijańskiego dnia pokutnego i wierne praktykowanie w tym dniu postu i pogłębionej modlitwy według intencji wskazanej przez Księdza Proboszcza.
 8. W każdy piątek osobiste praktykowanie wybranego nabożeństwa pasyjnego, np. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale lub tajemnice bolesne Różańca.
 9. W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca udział w spotkaniu formacyjnym wszystkich członków Bractwa zrzeszonych w parafii, którego program tworzą, m.in.: katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta oraz wymiana doświadczeń.
 10. W Wielki Piątek udział w uroczystym wniesieniu Krzyża i ewentualna pomoc wiernym w Jego uczczeniu przez ucałowanie.
 11. Coroczne pielgrzymowanie do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Kamieniu Pomorskim.
 12. Podejmowanie działań, również zorganizowanych w celu obrony Krzyża w miejscach publicznych.
 13. Troska o chorych i prześladowanych z powodu wiary.

Osoby, które pragną przyłączyć się do Bractwa Krzyża Świętego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prosimy o wypełnienie i przekazanie deklaracji członkowskiej do Księdza Proboszcza w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

 

Opiekun duchowy wspólnoty Ks. dr Zbigniew Wyka

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85
parafiamierzyn@wp.pl

 czynne w dni powszednie od godz. 17:00